اخبار

نرخ تورم ملی مرداد ۷.۹ درصد

به گزارش ایمیز به نقل از خبرآنلاین، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار برای اولین بار با در نظر گرفتن کل خانوارهای کشور (به تفکیک شهری و روستایی) تهیه شده است. گزارش این شاخص در سه بخش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی  اعلام مي‌شود.

بر این اساس، شاخص كل (برمبناي100=1390) در مرداد ماه سال 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 252.8، 249.6 و 265.8 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.7، 0.6 و 1.0 درصد افزایش داشته است.

افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب 8.2، 8.1 و 8.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور 0.9 واحد درصد و مناطق شهری و روستایی 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 7.9 درصد، مناطق شهری 7.7 درصد و مناطق روستایی 8.8 درصد است كه نسبت به همین اطلاع در تیر ماه  1396، برای کل کشور و مناطق روستایی بدون تغییر بوده و 0.1 واحد درصد برای مناطق شهری افزایش یافته است.

در همین حال، شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 303.6، 304.6 و 301.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب 0.8، 0.5 و 1.5 درصد افزایش نشان مي‌دهد.

شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 11.3، 11.0 و 11.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری 11.2 درصد و برای مناطق روستایی  11.3 درصد است. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 301.4، 302.7 و 298.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.8، 0.5 و 1.5 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 11.4، 11.1 و 12.1 درصد افزایش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 11.3 درصد برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی است.

همچنین شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در مرداد ماه 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 232.5، 230.7 و 241.8 رسيد كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی 0.6 درصد افزایش داشته است.

همچنین ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.7، 6.8 و 6.5 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه برای کل کشور 6.3 درصد، مناطق شهری 6.2 درصد و مناطق روستایی 7.0 درصد است.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن